Endodoncija i restaurativna stomatologija

smile9999

Endodoncija je grana stomatologije koja se bavi izučavanjem i sanacijom malformacija, bolesti i povreda unutrašnjosti zuba tj. endodoncijumom. (lat. endo – unutar), (lat. odontium – zub).

Endodoncijum se sastoji od krvnih sudova, limfnih sudova, nerava, vezivnog tkiva itd. Specifičan vid ćelija koje se mogu naći unutar zubne pulpe jesu tzv. odontoblasti.

Lečenje oboljenja zubne pulpe se mogu kretati u dva smera.

Jedna jeste sanacija oboljenja uz očuvanje zubne pulpe što se mahom postiže primenom određenih medikamenata.

Drugi smer jeste sanacija oboljenja zubne pulpe vađenjem zubne pulpe (ekstirpacijom), adekvatnom obradom kanala korena pulpe a nakon toga i punjenjem (obturacijom) kanala korena zuba gutaperkom i adekvatnim silerom.