Fiksna i mobilna protetika

Fiksna protetika (prema Current Clinical Dental Terminology) omogućava nadogradnju krunskih delova zuba, kako jednog ili više izgubljenih prirodnih zuba sa okolnim tkivima, u nameri da se povrati izgubljena funkcija, izgled (estetika), osećaj zadovoljstva i zdravlje pacijenta. Ponekad se za ovu granu stomatološke protetike koristi naziv
“Protetika krunica i mostova“ (Crown and bridge prosthodontics).

Fiksna (stomatološka) protetika obuhvata tri osnovna tipa: inlay-e i onlay-e kojim se nadoknađuje samo deo krune zuba, krunice kojima nadoknađujemo krunu zuba u celosti, mostove kojima nadoknađujemo i izgubljene zube.